maten oefenen, metend rekenen, liter, lengte, oppervlakte, inhoud, gewicht, volume, temperatuur, vierkante meter, kubieke meter, differentiatie, remediëren, Cito, rekentoets


Het Grote Rekenboek - Uitgelicht

Uitgelicht Metend Rekenen is een complete cursus metend rekenen voor de basisschool, het vo en het mbo waarmee leerlingen belangrijke maar lastige technieken extra kunnen oefenen. In een Uitgelicht module wordt de stof uitgebreid uitgelegd en worden veel deel- en tussenoefeningen in kleine stapjes aangeboden. Uitleg, voorbeelden en instructies staan in het boek, zodat leerlingen er zelfstandig of thuis uit kunnen werken. De antwoorden en uitwerkingen staan achterin.

Uitgelicht Metend Rekenen bevat 10 hoofdstukken. De eerste 3 hoofdstukken gaan over de maten voor lengte, gewicht en inhoud (in liters). Eerst oefenen leerlingen met visuele opdrachten om gevoel te ontwikkelen voor hoeveel een dm, mg, of cl ongeveer is. Daarna leren ze maten om te rekenen en te splitsen. In hoofdstuk 4 wordt het rekenen met maten aangeleerd met ‘droge’ oefeningen en redactiesommen. Dan komen in hoofdstuk 5 en 6 temperatuur en snelheid aan bod, en tenslotte de oppervlaktematen (7) en de kubieke inhoudsmaten (8). Hoofdstuk 9 bestaat uit contextopdrachten om te oefenen met verschillende maten in één opgave (l/s, g/l, l/m2, €/m3). Het laatste hoofdstuk bevat Cito-oefeningen.

lengte • omtrek • meter • gewicht • gram • oppervlakte
vierkante meter • inhoud • volume • kubieke meter
liter • snelheid • km/u • m/s • temperatuur • graad • €/m3

Kijk zelf

Uitgelicht – Metend Rekenen
164 pag., incl. antwoorden, integraal gebonden, flexibele kaft
9789491263316 € 17,95

ook verkrijgbaar

hgrb_uit_breuken
Uitgelicht – Breuken

De Uitgelicht-reeks kan na en naast elke methode ter differentiatie worden gebruikt in het basisonderwijs of om bij te spijkeren in vo en mbo of als complete cursus over een afgebakend onderwerp. De uitleg, instructie en opdrachten sluiten aan bij het overkoepelende naslagwerk en oefenboek Het Grote Rekenboek (voor school en thuis) en bij de driedelige lesmethode voor de bovenbouw van het basisonderwijs Het Grote Rekenboek 6, 7 en 8 (voor school). Daarnaast is er het Plusboek – Op weg naar wiskunde ter voorbereiding op het voortgezet onderwijs (voor school – na de Cito en in de plusklas – en thuis).