rekentechnieken, meetkunde, cijferen, staartdeling, meten en maten, breuken, foutloos rekenen, rekentoets, rekenexamen, zelf thuis oefenen


NIEUW: 2e editie

Alle leerstof voor rekenen overzichtelijk op een rij. Duidelijk en stapsgewijs uitgelegd met veel voorbeelden en per onderwerp bij elkaar.
De 2e editie is uitgebreid tot en met niveau 3F. Het meest complete rekenboek voor alle scholieren.

overzicht van alle rekenregels

Leer foutloos rekenen met Het Grote Rekenboek: een uitkomst voor iedereen die wil kunnen terugvallen op de basis. Het oefent de basisprincipes van het rekenen en biedt inzicht in rekenstrategieën met duidelijke uitleg om de technieken goed onder de knie te krijgen.
Voor de 2e editie van dit onmisbare hulpmiddel voor leerlingen, ouders, leerkrachten en (Pabo-) studenten is de stof uitgebreid, zodat nu de referentieniveaus 1F, 2F en 3F volledig worden gedekt. Dat maakt Het Grote Rekenboek niet alleen tot een standaardwerk voor het basisonderwijs, maar ook uitermate geschikt als naslagwerk en oefenprogramma voor de rekentoets in voortgezet onderwijs en het centraal examen rekenen in het mbo. Alle rekenonderdelen komen gestructureerd aan bod: getalbegrip, optellen, aftrekken, vermenigvuldigen, delen, breuken, procenten, meten en maten, geld, klok en kalender, meetkunde, perspectief, kaartbegrip en grafieken en diagrammen.


hoofdrekenen én cijferen

Per rekenonderdeel wordt de theorie volledig en helder uitgelegd. Stap voor stap, met veel voorbeelden. Leerlingen krijgen zo inzicht in de verschillende rekenstrategieën en leren foutloos rekenen door cijfertechnieken te beheersen

school én thuis

Het Grote Rekenboek is een onmisbaar naslagwerk voor iedereen met kinderen op school en biedt steun naast welke methode dan ook die op school gebruikt wordt. Zo kunnen ouders hun kind gericht helpen met dit belangrijke vak.

naslagwerk én oefenboek

Bij het overzicht hoort een oefenboek met veel doelgerichte oefeningen per onderdeel. Bij elk onderdeel wordt eerst de techniek uitgelegd, een voorbeeld uitgewerkt in stapjes en vervolgens worden oefeningen in klimmende moeilijkheidsgraad aangeboden totdat het onderdeel volledig is behandeld. Het is prima in te zetten als extra materiaal voor kinderen die wat meer uitleg nodig hebben én voor kinderen die al een stapje verder kunnen.

Klik op de afbeeldingen voor een preview

Het Grote Rekenboek – overzicht 210 pag.,
gebonden € 19,95 ISBN 9789491263408

Het Grote Rekenboek – oefenboek
192 pag., integraal gebonden,
inclusief uitneembaar antwoordenboekje € 24,95
ISBN 9789491263415

Het Grote Rekenboek is het overkoepelende naslagwerk bij een methode die naast Het Grote Rekenboek bestaat uit een complete rekenmethode voor de bovenbouw van het basisonderwijs, de Uitgelicht-reeks met modules per rekenonderwerp en een Plusboek – Op weg naar wiskunde.