spelling, grammatica, woordenschat, lettergrepen, spreekwoorden en uitdrukkingen, tekstbegrip, werkwoorden, spreekbeurt, schrijfvaardigheid, leestekens, zomerschool, NT2