rekentechnieken, meetkunde, cijferen, staartdeling, meten en maten, breuken, geld, tijd, snelheid, grafieken en diagrammen


Het Grote Rekenboek

Op Weg naar Wiskunde is een leer- en oefenboek dat een brug slaat tussen rekenen op de basisschool en wiskunde in het voortgezet onderwijs. Het boek biedt een kennismaking met algebra, meetkunde en kansberekening en is bedoeld voor leerlingen die klaar zijn met de stof voor de basisschool of meer uitdaging aan kunnen. Het is daarom geschikt voor achtstegroepers voor de periode na de Cito-toets of als differentiatiemateriaal. Of voor de plusklas. En voor middelbare scholieren die basisstof willen oefenen.

om zelfstandig mee te werken

De stof wordt aangeboden op dezelfde manier als in Het Grote Rekenboek – Oefenboek en sluit aan op de bovenbouwmethode Het Grote Rekenboek 6, 7 en 8. Maar dit Plusboek – Op Weg Naar Wiskunde staat op zichzelf en kan gebruikt worden naast of in vervolg op welke andere methode dan ook. Het boek is geschikt om zelfstandig mee te werken, zonder hulp van leerkracht of ouder.

maximaal voorbereid op de brugklas

De regels voor bewerkingen en hun volgorde zijn heel belangrijk voor alles wat later komt, net als de rekenregels voor breuken. Daarom moet met Hoofdstuk 1 – Getallen en bewerkingen worden begonnen en de volgorde in het boek worden aangehouden.
Hoofdstuk 2 – Verbanden gaat over rekenen met letters in plaats van cijfers en over rechtlijnige en kwadratische verbanden. Leerlingen leren vergelijkingen op te lossen en grafieken te maken in een assenstelsel.
Hoofdstuk 3 Meetkunde gaat over hoeken, driehoeken en cirkels. De belangrijke formule voor het berekenen van de lengte van zijden in een rechthoekige driehoek, de Stelling van Pythagoras, komt aan bod. Leerlingen leren omtrek en oppervlakte van cirkels te berekenen en maken kennis met verschillende perspectieven bij projecties van ruimtelijke figuren in het platte vlak.
In het laatste hoofdstuk Kansberekening leren ze uit te rekenen hoe groot een kans op een bepaalde gebeurtenis is. Dit laatste hoofdstuk is een apart onderwerp, dat enigszins los staat van de andere hoofdstukken.

uitleg, voorbeelden, uitwerkingen, zelftoets

Elk deelonderwerp wordt eerst uitgelegd en er wordt een rekenvoorbeeld uitgewerkt. Achterin staan alle antwoorden, met complete uitwerkingen.
Elk hoofdstuk opent met een overzicht van de belangrijkste deelonderwerpen, samengevat in een aantal vensters. De vensters hebben een naslagfunctie voor wie snel een formule, regel of definitie terug wil zoeken. Elk deelonderwerp wordt afgesloten met een minitoets.

Kijk zelf

Klik op de afbeelding voor een preview.

Plusboek – Op weg naar wiskunde
156 pag., inclusief antwoorden, integraal gebonden € 19,95
ISBN 9789077990896
auteur: Henk Pfaltzgraff

Het Plusboek – Op weg naar wiskunde kan na en naast elke methode worden gebruikt ter voorbereiding op het voortgezet onderwijs. Dit Plusboek is een uitbreiding van en sluit aan bij het overkoepelende naslagwerk Het Grote Rekenboek (voor school en thuis) en bij de driedelige lesmethode voor de bovenbouw van het basisonderwijs Het Grote Rekenboek 6, 7 en 8 (voor school). Daarnaast is er de Uitgelicht-reeks met modules per rekenonderwerp om te differentiëren (in de klas) of bij te spijkeren (ook thuis).