breuken oefenen, metend rekenen, cijferen, kommagetallen, procenten, verhoudingen, differentiatie, remediëren, Cito, rekentoets

Het Grote Rekenboek - Uitgelicht

De Uitgelicht-reeks is een serie modules voor de basisschool, het vo en het mbo waarmee leerlingen belangrijke maar lastige rekentechnieken extra kunnen oefenen. In een Uitgelicht-module wordt de stof uitgebreid uitgelegd en worden veel deel- en tussenoefeningen in kleine stapjes aangeboden. Uitleg, voorbeelden en instructies staan in het boek, zodat leerlingen er zelfstandig of thuis uit kunnen werken. De antwoorden met uitgebreide uitwerkingen staan achterin.

om zelfstandig mee te werken

De Uitgelicht-reeks kan worden ingezet als differentiatiemateriaal in de bovenbouw van het basisonderwijs, om bij te spijkeren op onderwerp op vo en mbo of als complete cursus over een afgebakend rekenonderdeel. De aanpak is herkenbaar van Het Grote Rekenboek maar de modules kunnen zelfstandig, los van welke methode dan ook worden ingezet. De uitleg en begeleiding in het boek is zo intensief dat geen of nauwelijks begeleiding van een leerkracht nodig is. Alle antwoorden worden uitgewerkt volgens het voorbeeld van de uitleg bij de opdrachten. Zo biedt controle van de antwoorden hernieuwde instructie.

Uitgelicht Breuken

hgrb_uit_breuken

Uitgelicht Metend Rekenen

hgrb_uit_breuken

De Uitgelicht-reeks kan na en naast elke methode ter differentiatie worden gebruikt in het basisonderwijs of om bij te spijkeren in vo en mbo of als complete cursus over een afgebakend onderwerp. De uitleg, instructie en opdrachten sluiten aan bij het overkoepelende naslagwerk en oefenboek Het Grote Rekenboek (voor school en thuis) en bij de driedelige lesmethode voor de bovenbouw van het basisonderwijs Het Grote Rekenboek 6, 7 en 8 (voor school). Daarnaast is er het Plusboek – Op weg naar wiskunde ter voorbereiding op het voortgezet onderwijs (voor school – na de Cito en in de plusklas – en thuis).