breuken oefenen, metend rekenen, cijferen, kommagetallen, procenten, verhoudingen, differentiatie, remediëren, Cito, rekentoets


Het Grote Rekenboek - Uitgelicht

Breuken is een complete breukencursus voor de basisschool, het vo en het mbo waarmee leerlingen belangrijke maar lastige rekentechnieken extra kunnen oefenen. De stof wordt uitgebreid uitgelegd en er worden veel deel- en tussenoefeningen in kleine stapjes aangeboden. Uitleg, voorbeelden en instructies staan in het boek, zodat leerlingen er zelfstandig of thuis uit kunnen werken. De antwoorden met uitgebreide uitwerkingen staan achterin.

volledige leerlijn breuken in gedetailleerde uitleg en deeloefeningen

Breuken bevat 12 hoofdstukken. In de eerste 4 hoofdstukken worden alle basisbegrippen aangeleerd aan de hand van gevisualiseerde opdrachten. In de hoofdstukken 5 – 10 worden alle rekenregels stap voor stap aangeleerd. Hoofdstuk 11 bevat contextopdrachten voor het toegepast rekenen met breuken en het laatste hoofdstuk bestaat uit Cito-opdrachten. Elk hoofdstuk wordt afgesloten met een minitoets.
De aanpak is die van de bovenbouwmethode Het Grote Rekenboek, maar deze module bevat veel meer stof. Het boek vormt een complete leerlijn breuken en kan in aanvulling op elke andere methode kan worden gebruikt.

Kijk zelf

Uitgelicht – Breuken
136 pag., incl. antwoorden, integraal gebonden, flexibele kaft
9789491263309  € 17,95

ook verkrijgbaar

hgrb_uit_breuken
Uitgelicht – Metend rekenen

De Uitgelicht-reeks kan na en naast elke methode ter differentiatie worden gebruikt in het basisonderwijs of om bij te spijkeren in vo en mbo of als complete cursus over een afgebakend onderwerp. De uitleg, instructie en opdrachten sluiten aan bij het overkoepelende naslagwerk en oefenboek Het Grote Rekenboek (voor school en thuis) en bij de driedelige lesmethode voor de bovenbouw van het basisonderwijs Het Grote Rekenboek 6, 7 en 8 (voor school). Daarnaast is er het Plusboek – Op weg naar wiskunde ter voorbereiding op het voortgezet onderwijs (voor school – na de Cito en in de plusklas – en thuis).