spelling, grammatica, schrijfvaardigheid, woordenschat, stijl, tekstbegrip, proza, poëzie, spreekvaardigheid, luistervaardigheid, taaltoets, referentieniveaus, zomerschool, NT2


Van klinker tot lettergreep, van werkwoord tot voornaamwoord, van apostrof tot trema, van alinea tot spreekbeurt, van dialect tot jongerentaal, van gedicht tot woordenboek. Alles over taal overzichtelijk op een rij. Duidelijk uitgelegd, met veel voorbeelden.

Het Grote Taalboek Overzicht biedt kinderen (en hun ouders) een compleet overzicht van de taalregels die je leert op de basisschool. In Het Grote Taalboek wordt de stof uitgelegd van de vakken taal, lezen, schrijven en luisteren, die op school vaak is verdeeld over verschillende boeken en uren. Alle taalonderdelen komen gestructureerd aan bod: spelling, grammatica, schrijfvaardigheid, woordenschat, stijl, tekstbegrip, proza, poëzie en spreek- en luistervaardigheid. En soms gaat Het Grote Taalboek iets verder, zodat je er ook na de basisschool nog veel aan hebt.

het meest complete taalboek voor de taaltoets

Het Grote Taalboek besteedt veel aandacht aan de regels van de taal. In dit boek vind je alles wat je moet weten om zonder fouten te kunnen spellen en goed te kunnen spreken en schrijven. Maar je leert ook hoe je een woordenboek moet gebruiken, hoe je een tekst kunt lezen, begrijpen en samenvatten en hoe je een opstel of een brief schrijft. En er staat in hoe je een spreekbeurt moet voorbereiden of een discussie leiden. Daarnaast is er aandacht voor de geschiedenis en functies van taal en voor wat je moet weten over verhalen en gedichten. En verder: debat en discussie, talloze spreekwoorden en zegswijzen, taalspelletjes en nog veel meer.

Dit boek is een uitkomst voor iedereen die (thuis) wil kunnen terugvallen op de basis. Het Grote Taalboek is een onmisbaar hulpmiddel voor leerlingen, ouders, leerkrachten en (Pabo-) studenten. Handig ter voorbereiding op de Eindtoets van het Cito en voor de taaltoetsen in vo en mbo.


systematisch oefenen

Het bijbehorende Oefenboek biedt in dezelfde structuur en volgorde als in het Overzicht heel veel afwisselende oefeningen per taalonderwerp, inclusief uitneembaar antwoordenboekje.
In het Oefenboek oefen je onder andere spelling, grammatica, zinsbouw en tekststructuur. Dat heb je nodig om teksten te kunnen begrijpen en schrijven. Bovendien leer je hoe je een woordenboek moet gebruiken, hoe je een tekst het beste kunt samenvatten en hoe je een opstel, brief of werkstuk schrijft. En verder: gedichten, verhalen, talloze spreekwoorden en zegswijzen, taalvarianten en nog veel meer.

Bekijk een aantal hoofdstukken van
Het Grote Taalboek – overzicht


Het Grote Taalboek – overzicht 272 pag., gebonden € 19,95 Auteur: Wim Daniëls ISBN 9789077990643

Bekijk een aantal hoofdstukken van Het Grote Taalboek – oefenboek


Het Grote Taalboek – oefenboek
208 pag., gebonden, € 19,95
Auteurs: Henriette Boersma,
Wim Daniëls, Wieteke van Veen
ISBN 9789077990650