handboek, naslagwerk, taalhulp, Engels grammaticaoverzicht, Engelse spelling, Engelse en Amerikaanse uitspraak, Engels basisvocabulaire, Engelse zakelijke brief, Engelse uitdrukkingen, Engelse spreekwoorden, Engels idioom, Engels taalgebruik, if-zinnen, vraagzinnen, tags, ontkenningen, passive voice, reported speech


Het Grote Engelse Taalboek

Het Grote Engelse Taalboek is een grammaticaoverzicht, spellinggids, idioomboek en taalhulp in één overzichtelijk handboek. Ideaal als naslagwerk, huiswerkhulp én als leerboek. Want Het Grote Engelse Taalboek biedt alledaags taalgebruik en de belangrijkste taalregels aan de hand van de 1.000 meest gebruikte Engelse woorden.

Deel 1 van Het Grote Engelse Taalboek behandelt de belangrijkste regels voor spelling en uitspraak, grammatica en zinsbouw. Dat is een samenvatting van de stof voor Engels in basis- en voortgezet onderwijs. Bij voorbeelden komen de woorden die echt vaak worden gebruikt stelselmatig aan bod. Zo worden de 1.000 meest gebruikte woorden veel herhaald en blijft het Engels eenvoudig.

Deel 2 biedt heel veel zinnen voor allerlei dagelijkse taalhandelingen zoals een gesprek beginnen, informatie vragen, je mening geven, iets bestellen, je verontschuldigen, iemand uitnodigen, afspraken maken en nog veel meer. Ook komt hier het meer formele schriftelijke taalgebruik aan bod, nodig voor het schrijven van een zakelijke brief, een sollicitatiebrief voor een stage, een CV of een zakelijke e-mail.

Deel 3 met idioom breidt de basiswoordenschat uit tot 3.000 woorden, aan de hand van 19 thema’s. De 1.000 meest gebruikte woorden komen hier terug in allerlei typisch Engelse uitdrukkingen. En daar wordt het echt Engels van. Elk thema sluit af met een serie spreekwoorden.

Zo biedt dit boek de complete stof voor Engels voor beginners, maar meer dan dat, doordat er vooral heel veel Engels in staat. Om de taal uit te leren, of om op terug te kunnen vallen. Een boek waar je echt wat aan hebt, nu en later.

Kijk zelf

Blader een aantal hoofdstukken van het boek online door.

gebonden, 378 pagina’s, met trefwoordenregister
vanaf groep 7

9789491263422
€ 17,95