omdat leren altijd leuker kan

Scala is een zelfstandige uitgeverij met als motto dat leren altijd leuker kan. Scala maakt vernieuwende kwaliteitsproducten over allerlei leergebieden. De uitgeverij richt zich op alle kinderen vanaf 4 jaar (en hun ouders) met leuke en leerzame producten voor school én voor thuis. Veel uitgaven zijn ook nuttig voor leerlingen in voortgezet onderwijs of het mbo. De inhoud is basiskennis voor de rest van je (school-)carrière. Vormgeving en uitvoering maken ze geschikt voor alle leeftijden.
Scala geniet een uitstekende reputatie bij leerkrachten, intern begeleiders en remedial teachers in het basisonderwijs. Kinderen oefenen graag met de aantrekkelijke spelletjes die goed aansluiten bij de stof. Een Scalaspel brengt het vak op een uitdagende manier net even anders onder de aandacht van de leerling.

Het waardevolle naslagwerk over alle stof in het basisonderwijs: Het Basisschoolboek, is een standaardwerk gebleken voor leerlingen, leerkrachten, ouders en Pabo-studenten. Tot de best verkochte uitgaven behoren de overzichten van alle stof voor rekenen en taal: Het Grote Rekenboek en Het Grote Taalboek, met de handige, methodeonafhankelijke oefenboeken. Ook scholen vmbo, havo, vwo  en mbo zetten ze in voor het oefenen voor de verplichte reken- en taaltoets. Ouders vertrouwen op de kwaliteit van Scala-uitgaven omdat hun kinderen ze herkennen van school en de leerkracht ze kan aanbevelen.  Spelenderwijs oefenen leerlingen ook thuis met belangrijke basisstof en worden zo beter op school. De naslagwerken geven ouders het houvast om hun kinderen ook zelf te kunnen helpen.